Haiti Forum Haiti


VOA Creole - Opinyon Kèk Sitwayen nan Pòtoprens sou Anilasyon Kanaval 2019 yo

Quote:
Kèk sitwayen sou Chann Mas, nan Pótoprens Ayiti, di yo prefere wè pwoblèm peyi a rezoud olye pou gen kanaval nan yon kriz politik. Meri Pòtoprens te anose nan kòmansman semèn nan ke kanaval yo anile akoz manifestasyon vyolan san zatann kote opozisyon an ap mande depa Prezidan Jovenel Moïse.
For understanding between people. We started with Kreyol
Language is important.
0 0
G
hmmm
0 0
Free counters!Site Menu | Kreyol | Haitian Creole Dictionary | Kreyol | Haiti | Bib La | Nazaire's T-Shirt Shop |
Follow Us | Facebook | InstaGram | Twitter |