Ayiti Foo One Haiti

81FtN1TEBcL.jpg 


Mwen reve \ I dream too (Bilingual English-Haitian Creole) (Creole Edition)

https://amzn.to/2MH8hXN

Liv sa a, Mwen Reve / I dream Too se youn nan liv bileng Kreyòl / Angle ki nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou Kindègaden. Li ekri pou ankouraje timoun gen gwo rèv depi yo piti. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup.
1 0
Zanglais
nice
0 0
Free counters!Site Menu | Kreyol | Haitian Creole Dictionary | Kreyol | Haiti | Bib La | Nazaire's T-Shirt Shop |
Follow Us | Facebook | InstaGram | Twitter |