T-Kout
Kom anpil moun ka realize, nou nan denye tan la.  Depri dik dantan, gen etid biblik kap fet nan plizye legliz. Men si nou byen analize koze a, etid yo pat asse fon. Gen nan nou, (tankou mwen mem) le nou assiste Etid Biblik, nou apran men pa anpil. Se pa vreman fot Paste yo. Son kestyon de "tan potko rive", Men jan yon zanj tap pale ak Danyel, li tap ekplike kek revelasyon. Gen de bagay Danyel pat kopran, zanj lan di konpreyansyon pa pou ou , fol sere koze sa pou denye tan (Danyel 12 8-9) Mwen kwe se te plan Bondye pou bouche zye fidel yo. Bondye tap tan pou tan nap viv la :
"Denye tan" . Se poutet sa, gen anpil revelasyon Bondye ap bay moun kounye a, ki pemet nou ak apran ke'n pat ka apran anvan.

Yon bel egzamp se pos mwen kreye la.  

Matye, Mak, ak Lik yo tout ap rakonte jou Jesus te krusifye. Le yap explike otorite yo tap met yon robb sou Jesus, yo tout mansyone yon koule diferan, sak fe sa ? Si yo tap pale de mem istwa, ki pase nan mem jou, poukisa yo mansyone yon koule rob diferan ?

Mak 15:17

Lik 23:11

Matye 27:28

Mwen kwe mwen gen repons la ....................


map tan nou ............
0 0
T-Kout
Men repons la  gade video sa :

[youtube]
[/youtube]
0 0
Free counters!Site Menu | Kreyol | Haitian Creole Dictionary | Kreyol | Haiti | Bib La | Nazaire's T-Shirt Shop |
Follow Us | Facebook | InstaGram | Twitter |