Ayiti Foo One Haiti


Classic Haitian love song - Ayenn "Pouki Lanmou

Pouki lanmou sou chimen an nou vwayaje
Bouke flè, santiman an nou boujònen
Pouki lanmou nan fon kè an nou
Yon gout lespwa rouze
Solèy la jwa klere pou nou de, pouki lanmou
0 0
East Haiti

🇭🇹

0 0
Free counters!Site Menu | Kreyol | Haitian Creole Dictionary | Kreyol | Haiti | Bib La | Nazaire's T-Shirt Shop |
Follow Us | Facebook | InstaGram | Twitter |